WNBA   
火花
火花
Vs
王牌
王牌

06月10日 WNBA 【火花 Vs 王牌】 体育赛事在线直播吧

1号直播将于北京时间 2024-06-10 09:00:00日现场直播「WNBA」赛事:「火花」Vs「王牌」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。

历史数据

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

03-14

泰甲

乌泰他尼森林

0-2

0-1

清迈

0.0

LOSE

2.25

SMALL

15

11-14

泰甲

清迈

3-0

0-0

乌泰他尼森林

1.75

LOSE

3.25

SMALL

4

08-20

泰甲

乌泰他尼森林

1-1

1-1

北榄城

0.75

LOSE

3.0

SMALL

8

08-14

泰甲

乌隆他尼

2-4

0-1

乌泰他尼森林

1.0

BEAT

2.5

BIG

10

04-24

泰乙

甲米府

1-1

1-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

04-17

泰乙

乌泰他尼森林

2-0

1-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

9

04-09

泰乙

乌泰他尼森林

6-2

3-1

斯沙克特

-

-

-

-

0

03-12

泰联杯

巴蜀府

2-1

1-1

乌泰他尼森林

1.25

LOSE

2.75

BIG

10

02-26

泰乙

程逸府

0-1

0-0

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

02-16

泰足总

乌泰他尼森林

0-1

0-0

那空拉查斯马

-1.0

LOSE

3.0

SMALL

8

02-09

泰联杯

乌泰他尼森林

0-0

0-0

廊莫那浦府

-1.75

LOSE

3.25

SMALL

6

02-06

泰乙

乌泰他尼森林

0-0

0-0

清莱FC

-

-

-

-

0

02-02

泰足总

蒙通联

1-1

1-0

乌泰他尼森林

2.25

LOSE

3.5

SMALL

8

01-12

泰联杯

乌泰他尼森林

1-0

1-0

蒙通联

-

-

-

-

0

11-24

泰足总

彭世洛

1-4

0-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

6

11-03

泰联杯

乌泰他尼森林

0-0

0-0

孟高肯

0.25

LOSE

2.5

SMALL

8

10-27

泰足总

乌泰他尼森林

7-0

2-0

廊曼警察局FC

-

-

-

-

0

10-20

泰联杯

清莱兰纳

0-10

0-6

乌泰他尼森林

-1.5

LOSE

3.0

BIG

8

09-26

泰乙

乌泰他尼森林

3-1

1-1

马耶霍联

0.75

LOSE

2.5

BIG

0

03-31

泰甲

乌泰他尼森林

1-2

0-1

乌隆他尼

-0.75

LOSE

2.75

BIG

8

03-27

泰甲

沙木沙克

0-4

0-3

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

03-24

泰甲

佛统联

4-2

2-2

乌泰他尼森林

1.25

LOSE

3.0

BIG

13

03-21

泰甲

乌泰他尼森林

1-2

0-1

帕府联合

0.0

LOSE

2.25

BIG

5

03-17

泰甲

泰国农业FC

1-0

0-0

乌泰他尼森林

0.25

LOSE

2.5

SMALL

12

03-14

泰甲

乌泰他尼森林

0-2

0-1

清迈

0.0

LOSE

2.25

SMALL

15

03-10

泰甲

阿尤塔亚联

0-1

0-1

乌泰他尼森林

1.0

-

2.75

SMALL

7

03-06

泰甲

乌泰他尼森林

0-0

0-0

MOF海关联

0.5

LOSE

2.5

SMALL

7

03-03

泰甲

孔敬FC

1-0

1-0

乌泰他尼森林

0.25

LOSE

2.5

SMALL

13

02-28

泰甲

乌泰他尼森林

0-0

0-0

廊莫那浦府

-0.25

LOSE

2.25

SMALL

9

02-24

泰甲

清迈联

1-0

1-0

乌泰他尼森林

2.25

LOSE

3.0

SMALL

7

02-20

泰甲

乌泰他尼森林

2-2

1-0

罗勇海军

0.0

-

2.5

BIG

9

02-17

泰甲

乌泰他尼森林

1-3

1-1

孔敬联

-0.75

LOSE

2.75

BIG

9

近期战绩

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

08-20

泰甲

乌泰他尼森林

1-1

1-1

北榄城

0.75

LOSE

3.0

SMALL

8

08-14

泰甲

乌隆他尼

2-4

0-1

乌泰他尼森林

1.0

BEAT

2.5

BIG

10

04-24

泰乙

甲米府

1-1

1-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

04-17

泰乙

乌泰他尼森林

2-0

1-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

9

04-09

泰乙

乌泰他尼森林

6-2

3-1

斯沙克特

-

-

-

-

0

03-12

泰联杯

巴蜀府

2-1

1-1

乌泰他尼森林

1.25

LOSE

2.75

BIG

10

02-26

泰乙

程逸府

0-1

0-0

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

02-16

泰足总

乌泰他尼森林

0-1

0-0

那空拉查斯马

-1.0

LOSE

3.0

SMALL

8

02-09

泰联杯

乌泰他尼森林

0-0

0-0

廊莫那浦府

-1.75

LOSE

3.25

SMALL

6

02-06

泰乙

乌泰他尼森林

0-0

0-0

清莱FC

-

-

-

-

0

02-02

泰足总

蒙通联

1-1

1-0

乌泰他尼森林

2.25

LOSE

3.5

SMALL

8

01-12

泰联杯

乌泰他尼森林

1-0

1-0

蒙通联

-

-

-

-

0

11-24

泰足总

彭世洛

1-4

0-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

6

11-03

泰联杯

乌泰他尼森林

0-0

0-0

孟高肯

0.25

LOSE

2.5

SMALL

8

10-27

泰足总

乌泰他尼森林

7-0

2-0

廊曼警察局FC

-

-

-

-

0

10-20

泰联杯

清莱兰纳

0-10

0-6

乌泰他尼森林

-1.5

LOSE

3.0

BIG

8

09-26

泰乙

乌泰他尼森林

3-1

1-1

马耶霍联

0.75

LOSE

2.5

BIG

0

03-31

泰甲

乌泰他尼森林

1-2

0-1

乌隆他尼

-0.75

LOSE

2.75

BIG

8

03-27

泰甲

沙木沙克

0-4

0-3

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

03-24

泰甲

佛统联

4-2

2-2

乌泰他尼森林

1.25

LOSE

3.0

BIG

13

03-21

泰甲

乌泰他尼森林

1-2

0-1

帕府联合

0.0

LOSE

2.25

BIG

5

03-17

泰甲

泰国农业FC

1-0

0-0

乌泰他尼森林

0.25

LOSE

2.5

SMALL

12

03-14

泰甲

乌泰他尼森林

0-2

0-1

清迈

0.0

LOSE

2.25

SMALL

15

03-10

泰甲

阿尤塔亚联

0-1

0-1

乌泰他尼森林

1.0

-

2.75

SMALL

7

03-06

泰甲

乌泰他尼森林

0-0

0-0

MOF海关联

0.5

LOSE

2.5

SMALL

7

03-03

泰甲

孔敬FC

1-0

1-0

乌泰他尼森林

0.25

LOSE

2.5

SMALL

13

02-28

泰甲

乌泰他尼森林

0-0

0-0

廊莫那浦府

-0.25

LOSE

2.25

SMALL

9

02-24

泰甲

清迈联

1-0

1-0

乌泰他尼森林

2.25

LOSE

3.0

SMALL

7

02-20

泰甲

乌泰他尼森林

2-2

1-0

罗勇海军

0.0

-

2.5

BIG

9

02-17

泰甲

乌泰他尼森林

1-3

1-1

孔敬联

-0.75

LOSE

2.75

BIG

9

相关赛程