WNBA   
山猫
山猫
Vs
火花
火花

06月15日 WNBA 【山猫 Vs 火花】 体育赛事在线直播吧

1号直播将于北京时间 2024-06-15 07:30:00日现场直播「WNBA」赛事:「山猫」Vs「火花」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。

历史数据

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

03-19

泰超

曼谷联

3-0

1-0

清莱联

0.25

LOSE

2.25

BIG

10

11-06

泰超

清莱联

0-4

0-1

曼谷联

0.0

LOSE

2.5

BIG

9

04-07

泰足总

曼谷联

1-2

0-1

清莱联

0.25

BEAT

2.5

BIG

8

02-10

泰超

清莱联

1-1

0-0

曼谷联

0.25

LOSE

2.75

SMALL

12

02-29

泰超

曼谷联

4-1

1-1

清莱联

0.5

LOSE

2.5

BIG

10

09-21

泰超

曼谷联

1-1

0-1

清莱联

0.25

LOSE

2.5

SMALL

12

05-29

泰超

清莱联

1-3

0-0

曼谷联

0.25

BEAT

2.5

BIG

9

07-21

泰超

清莱联

1-2

1-1

曼谷联

-0.5

LOSE

3.0

-

7

04-01

泰超

曼谷联

0-1

0-0

清莱联

0.5

BEAT

3.0

SMALL

14

11-25

泰足总

清莱联

4-2

1-1

曼谷联

-0.25

BEAT

3.0

BIG

8

07-01

泰超

清莱联

0-2

0-0

曼谷联

0.75

BEAT

3.25

SMALL

11

03-08

泰超

曼谷联

0-3

0-0

清莱联

0.75

BEAT

2.75

BIG

13

09-24

泰超

清莱联

0-3

0-0

曼谷联

-1.0

LOSE

2.75

BIG

10

06-12

泰超

曼谷联

2-0

1-0

清莱联

0.75

LOSE

2.5

SMALL

0

11-01

泰超

曼谷联

0-1

0-0

清莱联

1.25

LOSE

2.75

SMALL

12

07-05

泰超

清莱联

2-2

1-1

曼谷联

0.0

-

2.5

BIG

0

08-23

泰超

清莱联

3-0

2-0

曼谷联

0.5

LOSE

2.5

BIG

0

05-17

泰超

曼谷联

0-0

0-0

清莱联

0.0

-

2.25

SMALL

9

11-03

泰超

清莱联

4-2

2-1

曼谷联

-

-

-

-

0

06-29

泰超

曼谷联

2-1

1-0

清莱联

-

-

-

-

0

10-02

泰超

泰港

1-1

1-0

曼谷联

0.0

-

2.5

SMALL

16

09-11

泰超

素可泰

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

15

09-03

泰超

曼谷联

3-0

1-0

那空拉查斯马

1.25

LOSE

3.0

-

11

08-27

泰超

南邦

0-5

0-2

曼谷联

-0.75

LOSE

2.75

BIG

7

08-20

泰超

廊莫那浦府

0-1

0-1

曼谷联

-0.5

LOSE

2.25

SMALL

5

08-12

泰超

曼谷联

2-0

1-0

孔敬联

1.5

LOSE

3.0

SMALL

7

05-04

泰超

曼谷联

4-2

1-0

清迈联

1.75

LOSE

3.0

BIG

7

05-01

泰超

曼谷联

5-2

1-1

素攀武里

1.25

LOSE

2.75

BIG

10

04-24

泰超

蒙通联

3-1

1-0

曼谷联

0.0

BEAT

2.5

BIG

10

04-17

泰超

曼谷联

2-2

1-2

孔敬联

1.0

LOSE

2.5

BIG

7

04-09

泰超

泰路警察

1-4

0-2

曼谷联

-0.75

LOSE

2.25

BIG

10

03-19

泰超

曼谷联

3-0

1-0

清莱联

0.25

LOSE

2.25

BIG

10

03-13

泰联杯

曼谷联

0-0

0-0

春武里

0.75

LOSE

2.5

SMALL

5

03-05

泰超

曼谷联

1-1

1-0

巴吞联

0.25

LOSE

2.25

SMALL

12

02-26

泰超

春武里

1-1

0-0

曼谷联

0.0

-

2.5

SMALL

10

02-19

泰超

曼谷联

2-2

2-0

那空拉查斯马

1.0

LOSE

2.5

BIG

15

02-13

泰超

巴蜀府

1-0

0-0

曼谷联

-1.0

-

2.25

SMALL

11

02-09

泰联杯

孔敬联

0-3

0-1

曼谷联

-0.75

LOSE

2.5

BIG

12

02-05

泰超

曼谷联

0-0

0-0

拉查武里

1.0

LOSE

2.5

SMALL

10

02-02

泰超

曼谷联

2-0

1-0

北榄城

1.25

LOSE

3.0

SMALL

11

01-29

泰超

廊莫那浦府

1-0

0-0

曼谷联

-1.0

-

2.75

SMALL

13

01-23

泰超

武里南联

1-0

0-0

曼谷联

0.75

LOSE

2.5

SMALL

5

01-19

泰足总

曼谷联

0-1

0-0

泰路警察

1.5

LOSE

3.25

SMALL

7

01-12

泰联杯

南邦

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

12

01-09

泰超

泰港

1-1

1-0

曼谷联

0.25

LOSE

2.75

SMALL

9

11-28

泰超

素攀武里

2-0

1-0

曼谷联

-1.25

BEAT

2.75

SMALL

14

11-24

泰足总

曼谷联

5-0

3-0

芭堤雅联合

2.5

LOSE

3.5

BIG

9

11-21

泰超

曼谷联

3-1

2-1

蒙通联

0.5

LOSE

2.75

BIG

9

11-14

泰超

孔敬联

0-1

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

3.0

SMALL

10

11-09

泰超

曼谷联

5-0

2-0

泰路警察

1.25

LOSE

3.0

BIG

7

近期战绩

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

10-02

泰超

泰港

1-1

1-0

曼谷联

0.0

-

2.5

SMALL

16

09-11

泰超

素可泰

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

15

09-03

泰超

曼谷联

3-0

1-0

那空拉查斯马

1.25

LOSE

3.0

-

11

08-27

泰超

南邦

0-5

0-2

曼谷联

-0.75

LOSE

2.75

BIG

7

08-20

泰超

廊莫那浦府

0-1

0-1

曼谷联

-0.5

LOSE

2.25

SMALL

5

08-12

泰超

曼谷联

2-0

1-0

孔敬联

1.5

LOSE

3.0

SMALL

7

05-04

泰超

曼谷联

4-2

1-0

清迈联

1.75

LOSE

3.0

BIG

7

05-01

泰超

曼谷联

5-2

1-1

素攀武里

1.25

LOSE

2.75

BIG

10

04-24

泰超

蒙通联

3-1

1-0

曼谷联

0.0

BEAT

2.5

BIG

10

04-17

泰超

曼谷联

2-2

1-2

孔敬联

1.0

LOSE

2.5

BIG

7

04-09

泰超

泰路警察

1-4

0-2

曼谷联

-0.75

LOSE

2.25

BIG

10

03-19

泰超

曼谷联

3-0

1-0

清莱联

0.25

LOSE

2.25

BIG

10

03-13

泰联杯

曼谷联

0-0

0-0

春武里

0.75

LOSE

2.5

SMALL

5

03-05

泰超

曼谷联

1-1

1-0

巴吞联

0.25

LOSE

2.25

SMALL

12

02-26

泰超

春武里

1-1

0-0

曼谷联

0.0

-

2.5

SMALL

10

02-19

泰超

曼谷联

2-2

2-0

那空拉查斯马

1.0

LOSE

2.5

BIG

15

02-13

泰超

巴蜀府

1-0

0-0

曼谷联

-1.0

-

2.25

SMALL

11

02-09

泰联杯

孔敬联

0-3

0-1

曼谷联

-0.75

LOSE

2.5

BIG

12

02-05

泰超

曼谷联

0-0

0-0

拉查武里

1.0

LOSE

2.5

SMALL

10

02-02

泰超

曼谷联

2-0

1-0

北榄城

1.25

LOSE

3.0

SMALL

11

01-29

泰超

廊莫那浦府

1-0

0-0

曼谷联

-1.0

-

2.75

SMALL

13

01-23

泰超

武里南联

1-0

0-0

曼谷联

0.75

LOSE

2.5

SMALL

5

01-19

泰足总

曼谷联

0-1

0-0

泰路警察

1.5

LOSE

3.25

SMALL

7

01-12

泰联杯

南邦

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

12

01-09

泰超

泰港

1-1

1-0

曼谷联

0.25

LOSE

2.75

SMALL

9

11-28

泰超

素攀武里

2-0

1-0

曼谷联

-1.25

BEAT

2.75

SMALL

14

11-24

泰足总

曼谷联

5-0

3-0

芭堤雅联合

2.5

LOSE

3.5

BIG

9

11-21

泰超

曼谷联

3-1

2-1

蒙通联

0.5

LOSE

2.75

BIG

9

11-14

泰超

孔敬联

0-1

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

3.0

SMALL

10

11-09

泰超

曼谷联

5-0

2-0

泰路警察

1.25

LOSE

3.0

BIG

7

相关赛程