WNBA   
狂热
狂热
Vs
梦想
梦想

06月14日 WNBA 【狂热 Vs 梦想】 体育赛事在线直播吧

1号直播将于北京时间 2024-06-14 07:00:00日现场直播「WNBA」赛事:「狂热」Vs「梦想」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。

历史数据

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

09-12

泰甲

甲米府

1-0

1-0

泰拉特

-

-

-

-

0

05-13

泰甲

泰拉特

4-1

2-0

甲米府

1.25

LOSE

2.75

BIG

9

09-20

泰甲

泰拉特

2-0

1-0

甲米府

-

-

-

-

0

05-14

泰甲

甲米府

2-1

0-1

泰拉特

0.5

LOSE

2.5

BIG

8

08-09

泰甲

泰拉特

1-2

0-0

甲米府

-

-

-

-

0

03-07

泰甲

甲米府

0-2

0-2

泰拉特

-

-

-

-

0

10-05

泰甲

泰拉特

4-1

1-0

甲米府

-0.25

BEAT

2.25

BIG

0

06-04

泰甲

甲米府

1-0

1-0

泰拉特

-

-

-

-

0

08-03

泰甲

甲米府

3-2

0-1

泰拉特

-

-

-

-

0

04-24

泰足总

泰拉特

2-1

1-0

甲米府

-

-

-

-

0

03-30

泰甲

泰拉特

1-3

1-3

甲米府

-

-

-

-

0

08-13

泰甲

查英特

1-0

0-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

7

04-24

泰乙

甲米府

1-1

1-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

04-17

泰乙

乌泰他尼森林

2-0

1-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

9

04-10

泰乙

甲米府

2-1

0-1

北曼谷学院

0.0

BEAT

2.25

BIG

9

04-02

泰乙

巴吞他尼联

1-2

1-1

甲米府

-1.0

LOSE

2.5

BIG

8

03-27

泰乙

甲米府

0-0

0-0

纳雄寺联

-

-

-

-

0

03-19

泰乙

甲米府

1-2

0-2

曼谷FC

-

-

-

-

0

03-13

泰乙

沙拉武里

2-3

0-2

甲米府

0.0

LOSE

2.25

BIG

11

02-27

泰乙

纳雄寺联

2-0

2-0

甲米府

-

-

-

-

0

02-16

泰乙

苏拉特他尼

0-6

0-3

甲米府

-2.5

LOSE

4.0

BIG

0

02-12

泰乙

甲米府

1-0

0-0

苏拉特他尼城FC

1.0

LOSE

2.25

SMALL

7

02-09

泰联杯

甲米府

0-5

0-1

巴吞联

-1.75

LOSE

3.5

BIG

12

02-05

泰乙

土星联

1-3

1-1

甲米府

-

-

-

-

0

01-30

泰乙

杨辛格联

0-0

0-0

甲米府

-

-

-

-

0

01-26

泰乙

甲米府

3-1

1-1

帕塔尼

1.5

LOSE

3.0

BIG

7

01-23

泰乙

帕塔隆

0-3

0-2

甲米府

-1.0

LOSE

2.5

BIG

14

01-12

泰联杯

甲米府

1-1

0-0

素攀武里

-1.25

LOSE

3.0

SMALL

9

12-26

泰乙

那拉提瓦府

0-2

0-1

甲米府

-

-

-

-

0

12-19

泰乙

巴东市

0-0

0-0

甲米府

-0.5

LOSE

2.5

SMALL

6

11-03

泰联杯

甲米府

7-0

3-0

甘烹碧

-

-

-

-

0

10-20

泰联杯

甲米府

2-1

1-0

杨辛格联

-

-

-

-

0

10-03

泰乙

甲米府

0-1

0-1

那拉提瓦府

0.25

BEAT

2.25

SMALL

7

02-28

泰乙

曼谷FC

2-1

1-1

甲米府

0.5

LOSE

3.0

-

12

02-21

泰乙

甲米府

0-1

0-0

穆安联

-0.5

LOSE

2.75

SMALL

6

02-14

球会友谊

宋卡

2-2

1-1

甲米府

0.25

LOSE

2.5

BIG

6

02-07

泰乙

北曼谷学院

1-2

1-1

甲米府

0.0

LOSE

2.75

BIG

15

01-02

泰乙

帕塔隆

1-2

1-0

甲米府

-1.5

LOSE

3.0

-

10

12-26

泰乙

甲米府

3-0

0-0

巴东市

2.25

LOSE

3.25

SMALL

10

12-23

泰乙

苏拉特他尼城FC

1-2

0-1

甲米府

-0.75

LOSE

2.5

BIG

9

12-16

泰乙

甲米府

2-2

1-1

特兰

0.75

LOSE

2.5

BIG

10

近期战绩

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

08-13

泰甲

查英特

1-0

0-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

7

04-24

泰乙

甲米府

1-1

1-1

乌泰他尼森林

-

-

-

-

0

04-17

泰乙

乌泰他尼森林

2-0

1-0

甲米府

0.75

LOSE

2.75

SMALL

9

04-10

泰乙

甲米府

2-1

0-1

北曼谷学院

0.0

BEAT

2.25

BIG

9

04-02

泰乙

巴吞他尼联

1-2

1-1

甲米府

-1.0

LOSE

2.5

BIG

8

03-27

泰乙

甲米府

0-0

0-0

纳雄寺联

-

-

-

-

0

03-19

泰乙

甲米府

1-2

0-2

曼谷FC

-

-

-

-

0

03-13

泰乙

沙拉武里

2-3

0-2

甲米府

0.0

LOSE

2.25

BIG

11

02-27

泰乙

纳雄寺联

2-0

2-0

甲米府

-

-

-

-

0

02-16

泰乙

苏拉特他尼

0-6

0-3

甲米府

-2.5

LOSE

4.0

BIG

0

02-12

泰乙

甲米府

1-0

0-0

苏拉特他尼城FC

1.0

LOSE

2.25

SMALL

7

02-09

泰联杯

甲米府

0-5

0-1

巴吞联

-1.75

LOSE

3.5

BIG

12

02-05

泰乙

土星联

1-3

1-1

甲米府

-

-

-

-

0

01-30

泰乙

杨辛格联

0-0

0-0

甲米府

-

-

-

-

0

01-26

泰乙

甲米府

3-1

1-1

帕塔尼

1.5

LOSE

3.0

BIG

7

01-23

泰乙

帕塔隆

0-3

0-2

甲米府

-1.0

LOSE

2.5

BIG

14

01-12

泰联杯

甲米府

1-1

0-0

素攀武里

-1.25

LOSE

3.0

SMALL

9

12-26

泰乙

那拉提瓦府

0-2

0-1

甲米府

-

-

-

-

0

12-19

泰乙

巴东市

0-0

0-0

甲米府

-0.5

LOSE

2.5

SMALL

6

11-03

泰联杯

甲米府

7-0

3-0

甘烹碧

-

-

-

-

0

10-20

泰联杯

甲米府

2-1

1-0

杨辛格联

-

-

-

-

0

10-03

泰乙

甲米府

0-1

0-1

那拉提瓦府

0.25

BEAT

2.25

SMALL

7

02-28

泰乙

曼谷FC

2-1

1-1

甲米府

0.5

LOSE

3.0

-

12

02-21

泰乙

甲米府

0-1

0-0

穆安联

-0.5

LOSE

2.75

SMALL

6

02-14

球会友谊

宋卡

2-2

1-1

甲米府

0.25

LOSE

2.5

BIG

6

02-07

泰乙

北曼谷学院

1-2

1-1

甲米府

0.0

LOSE

2.75

BIG

15

01-02

泰乙

帕塔隆

1-2

1-0

甲米府

-1.5

LOSE

3.0

-

10

12-26

泰乙

甲米府

3-0

0-0

巴东市

2.25

LOSE

3.25

SMALL

10

12-23

泰乙

苏拉特他尼城FC

1-2

0-1

甲米府

-0.75

LOSE

2.5

BIG

9

12-16

泰乙

甲米府

2-2

1-1

特兰

0.75

LOSE

2.5

BIG

10

相关赛程