WNBA   
王牌
王牌
Vs
风暴
风暴

06月08日 WNBA 【王牌 Vs 风暴】 体育赛事在线直播吧

1号直播将于北京时间 2024-06-08 10:00:00日现场直播「WNBA」赛事:「王牌」Vs「风暴」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。

历史数据

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

02-20

泰甲

清迈

0-0

0-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

SMALL

11

10-13

泰甲

拉廊FC

1-1

1-1

清迈

0.0

-

2.5

SMALL

7

02-21

泰甲

清迈

2-2

1-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

BIG

6

09-19

泰甲

拉廊FC

1-2

0-2

清迈

0.0

LOSE

2.5

BIG

7

04-30

泰甲

乌隆他尼

0-1

0-0

拉廊FC

0.25

BEAT

2.75

SMALL

7

04-24

泰甲

拉廊FC

1-1

1-0

阿尤塔亚联

0.0

-

2.5

SMALL

8

04-15

泰甲

拉吉帕察

1-0

0-0

拉廊FC

0.25

LOSE

2.25

SMALL

5

04-09

泰甲

拉廊FC

0-1

0-0

佛统联

0.25

BEAT

2.25

SMALL

7

04-02

泰甲

南邦

2-0

1-0

拉廊FC

0.75

LOSE

3.0

SMALL

4

03-27

泰甲

拉廊FC

1-0

1-0

泰拉特

-0.5

BEAT

2.5

SMALL

4

03-20

泰甲

罗勇海军

1-1

0-0

拉廊FC

-0.25

LOSE

2.5

SMALL

9

03-12

泰甲

拉廊FC

1-0

0-0

帕府联合

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

6

03-04

泰甲

拉廊FC

1-2

1-1

孟高肯

0.0

LOSE

2.75

BIG

7

02-27

泰甲

拉廊FC

0-1

0-0

查英特

-0.25

LOSE

2.5

SMALL

9

02-20

泰甲

清迈

0-0

0-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

SMALL

11

02-13

泰甲

素可泰

5-1

2-0

拉廊FC

1.5

LOSE

3.0

BIG

6

02-05

泰甲

拉廊FC

2-1

1-1

孔敬FC

-

-

-

-

7

01-30

泰甲

南奔战士

4-1

3-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

BIG

10

01-23

泰甲

拉廊FC

1-0

0-0

罗勇

0.25

LOSE

2.5

SMALL

8

01-15

泰甲

MOF海关联

2-0

1-0

拉廊FC

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

4

01-08

泰甲

拉廊FC

0-0

0-0

泰国农业FC

0.5

LOSE

2.75

SMALL

4

12-05

泰甲

阿尤塔亚联

1-0

0-0

拉廊FC

0.25

LOSE

2.5

SMALL

5

11-27

泰甲

拉廊FC

1-1

0-0

拉吉帕察

1.0

LOSE

2.75

SMALL

3

11-20

泰甲

佛统联

1-2

0-1

拉廊FC

0.0

LOSE

2.5

BIG

5

11-17

泰甲

拉廊FC

2-2

1-0

南邦

-0.25

LOSE

2.5

BIG

12

11-13

泰甲

泰拉特

1-0

0-0

拉廊FC

1.75

LOSE

3.0

SMALL

7

11-07

泰甲

拉廊FC

2-0

0-0

罗勇海军

1.5

LOSE

3.0

SMALL

7

10-31

泰甲

帕府联合

1-2

0-0

拉廊FC

1.0

-

2.75

BIG

14

10-23

泰甲

拉廊FC

2-2

0-1

孟高肯

0.0

-

2.5

BIG

0

10-17

泰甲

查英特

3-1

2-0

拉廊FC

0.5

LOSE

2.5

BIG

6

10-13

泰甲

拉廊FC

1-1

1-1

清迈

0.0

-

2.5

SMALL

7

10-09

泰甲

拉廊FC

1-1

0-1

素可泰

0.0

-

2.5

SMALL

12

10-02

泰甲

孔敬FC

1-0

1-0

拉廊FC

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

2

09-25

泰甲

拉廊FC

3-2

2-0

南奔战士

0.75

LOSE

2.75

BIG

9

近期战绩

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

04-30

泰甲

乌隆他尼

0-1

0-0

拉廊FC

0.25

BEAT

2.75

SMALL

7

04-24

泰甲

拉廊FC

1-1

1-0

阿尤塔亚联

0.0

-

2.5

SMALL

8

04-15

泰甲

拉吉帕察

1-0

0-0

拉廊FC

0.25

LOSE

2.25

SMALL

5

04-09

泰甲

拉廊FC

0-1

0-0

佛统联

0.25

BEAT

2.25

SMALL

7

04-02

泰甲

南邦

2-0

1-0

拉廊FC

0.75

LOSE

3.0

SMALL

4

03-27

泰甲

拉廊FC

1-0

1-0

泰拉特

-0.5

BEAT

2.5

SMALL

4

03-20

泰甲

罗勇海军

1-1

0-0

拉廊FC

-0.25

LOSE

2.5

SMALL

9

03-12

泰甲

拉廊FC

1-0

0-0

帕府联合

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

6

03-04

泰甲

拉廊FC

1-2

1-1

孟高肯

0.0

LOSE

2.75

BIG

7

02-27

泰甲

拉廊FC

0-1

0-0

查英特

-0.25

LOSE

2.5

SMALL

9

02-20

泰甲

清迈

0-0

0-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

SMALL

11

02-13

泰甲

素可泰

5-1

2-0

拉廊FC

1.5

LOSE

3.0

BIG

6

02-05

泰甲

拉廊FC

2-1

1-1

孔敬FC

-

-

-

-

7

01-30

泰甲

南奔战士

4-1

3-0

拉廊FC

1.0

LOSE

2.75

BIG

10

01-23

泰甲

拉廊FC

1-0

0-0

罗勇

0.25

LOSE

2.5

SMALL

8

01-15

泰甲

MOF海关联

2-0

1-0

拉廊FC

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

4

01-08

泰甲

拉廊FC

0-0

0-0

泰国农业FC

0.5

LOSE

2.75

SMALL

4

12-05

泰甲

阿尤塔亚联

1-0

0-0

拉廊FC

0.25

LOSE

2.5

SMALL

5

11-27

泰甲

拉廊FC

1-1

0-0

拉吉帕察

1.0

LOSE

2.75

SMALL

3

11-20

泰甲

佛统联

1-2

0-1

拉廊FC

0.0

LOSE

2.5

BIG

5

11-17

泰甲

拉廊FC

2-2

1-0

南邦

-0.25

LOSE

2.5

BIG

12

11-13

泰甲

泰拉特

1-0

0-0

拉廊FC

1.75

LOSE

3.0

SMALL

7

11-07

泰甲

拉廊FC

2-0

0-0

罗勇海军

1.5

LOSE

3.0

SMALL

7

10-31

泰甲

帕府联合

1-2

0-0

拉廊FC

1.0

-

2.75

BIG

14

10-23

泰甲

拉廊FC

2-2

0-1

孟高肯

0.0

-

2.5

BIG

0

10-17

泰甲

查英特

3-1

2-0

拉廊FC

0.5

LOSE

2.5

BIG

6

10-13

泰甲

拉廊FC

1-1

1-1

清迈

0.0

-

2.5

SMALL

7

10-09

泰甲

拉廊FC

1-1

0-1

素可泰

0.0

-

2.5

SMALL

12

10-02

泰甲

孔敬FC

1-0

1-0

拉廊FC

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

2

09-25

泰甲

拉廊FC

3-2

2-0

南奔战士

0.75

LOSE

2.75

BIG

9

相关赛程