WNBA   
自由人
自由人
Vs
狂热
狂热

06月03日 WNBA 【自由人 Vs 狂热】 在线直播吧

1号直播将于北京时间 2024-06-03 07:00:00日现场直播「WNBA」赛事:「自由人」Vs「狂热」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。

历史数据

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

02-06

泰超

泰港

1-0

0-0

素可泰

1.25

LOSE

3.25

SMALL

14

02-26

泰超

素可泰

1-2

1-1

泰港

-0.5

LOSE

2.75

BIG

11

07-28

泰超

泰港

1-0

0-0

素可泰

0.75

LOSE

2.75

SMALL

12

06-19

泰足总

泰港

4-1

3-0

素可泰

1.5

LOSE

2.5

BIG

9

03-30

泰超

素可泰

3-1

1-1

泰港

-0.25

BEAT

2.75

BIG

11

07-08

泰超

泰港

2-2

0-1

素可泰

1.25

LOSE

3.5

BIG

9

06-13

泰联杯

泰港

4-3

2-1

素可泰

1.0

LOSE

3.0

BIG

5

03-17

泰超

素可泰

2-2

1-0

泰港

0.0

-

3.0

BIG

7

09-10

泰超

泰港

3-3

2-1

素可泰

0.5

LOSE

3.0

BIG

14

04-23

泰超

素可泰

2-3

0-1

泰港

0.25

BEAT

2.75

BIG

9

09-21

泰足总

素可泰

4-0

3-0

泰港

0.75

LOSE

2.75

BIG

12

10-14

泰超

那空拉查斯马

1-1

1-1

素可泰

0.5

LOSE

2.25

SMALL

10

10-08

泰超

素可泰

1-0

0-0

拉查武里

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

6

10-01

泰超

清莱联

1-1

0-1

素可泰

1.5

LOSE

3.0

SMALL

8

09-18

泰超

南邦

0-1

0-0

素可泰

0.5

BEAT

2.75

SMALL

12

09-11

泰超

素可泰

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

15

09-04

泰超

蒙通联

2-0

0-0

素可泰

1.5

LOSE

3.0

SMALL

10

08-27

泰超

素可泰

0-0

0-0

孔敬联

0.25

LOSE

2.75

SMALL

9

08-19

泰超

武里南联

6-1

4-0

素可泰

2.0

LOSE

3.0

BIG

13

08-14

泰超

素可泰

0-3

0-1

巴蜀府

0.0

LOSE

2.5

BIG

14

04-30

泰甲

阿尤塔亚联

1-2

0-1

素可泰

-1.5

LOSE

2.75

BIG

10

04-24

泰甲

素可泰

1-0

1-0

MOF海关联

1.5

LOSE

3.25

SMALL

9

04-17

泰甲

泰国农业FC

1-4

0-3

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

BIG

7

04-08

泰甲

素可泰

2-1

0-0

罗勇

2.0

LOSE

3.25

SMALL

9

04-03

泰甲

拉吉帕察

0-1

0-1

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

SMALL

8

03-27

泰甲

素可泰

5-0

2-0

乌隆他尼

2.0

LOSE

3.0

BIG

8

03-19

泰甲

佛统联

1-0

0-0

素可泰

-1.0

-

2.75

SMALL

11

03-12

泰甲

素可泰

2-1

1-0

南邦

0.75

LOSE

2.75

BIG

14

03-06

泰甲

罗勇海军

1-2

1-0

素可泰

-2.25

LOSE

3.25

SMALL

13

02-26

泰甲

素可泰

0-3

0-3

帕府联合

1.25

BEAT

3.0

-

6

02-18

泰甲

孟高肯

3-1

0-0

素可泰

-1.0

BEAT

3.25

BIG

14

02-13

泰甲

素可泰

5-1

2-0

拉廊FC

1.5

LOSE

3.0

BIG

6

02-04

泰甲

清迈

1-2

1-0

素可泰

-

-

-

-

4

01-29

泰甲

素可泰

3-0

2-0

查英特

0.5

LOSE

2.75

BIG

12

01-22

泰甲

南奔战士

1-1

0-0

素可泰

0.25

LOSE

2.5

SMALL

7

01-15

泰甲

素可泰

2-2

1-1

泰拉特

0.25

LOSE

2.5

BIG

10

01-09

泰甲

孔敬FC

1-2

1-0

素可泰

-1.0

LOSE

2.75

BIG

6

12-05

泰甲

MOF海关联

1-4

0-4

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

BIG

9

11-28

泰甲

素可泰

2-2

0-1

泰国农业FC

1.0

LOSE

3.25

BIG

13

11-21

泰甲

罗勇

1-2

0-1

素可泰

0.0

LOSE

2.75

BIG

15

11-17

泰甲

素可泰

4-2

2-0

拉吉帕察

1.5

LOSE

2.75

BIG

10

近期战绩

赛事 主队 比分 客队 PLU 进球 角球

10-14

泰超

那空拉查斯马

1-1

1-1

素可泰

0.5

LOSE

2.25

SMALL

10

10-08

泰超

素可泰

1-0

0-0

拉查武里

-0.25

BEAT

2.5

SMALL

6

10-01

泰超

清莱联

1-1

0-1

素可泰

1.5

LOSE

3.0

SMALL

8

09-18

泰超

南邦

0-1

0-0

素可泰

0.5

BEAT

2.75

SMALL

12

09-11

泰超

素可泰

0-0

0-0

曼谷联

-1.25

LOSE

2.75

SMALL

15

09-04

泰超

蒙通联

2-0

0-0

素可泰

1.5

LOSE

3.0

SMALL

10

08-27

泰超

素可泰

0-0

0-0

孔敬联

0.25

LOSE

2.75

SMALL

9

08-19

泰超

武里南联

6-1

4-0

素可泰

2.0

LOSE

3.0

BIG

13

08-14

泰超

素可泰

0-3

0-1

巴蜀府

0.0

LOSE

2.5

BIG

14

04-30

泰甲

阿尤塔亚联

1-2

0-1

素可泰

-1.5

LOSE

2.75

BIG

10

04-24

泰甲

素可泰

1-0

1-0

MOF海关联

1.5

LOSE

3.25

SMALL

9

04-17

泰甲

泰国农业FC

1-4

0-3

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

BIG

7

04-08

泰甲

素可泰

2-1

0-0

罗勇

2.0

LOSE

3.25

SMALL

9

04-03

泰甲

拉吉帕察

0-1

0-1

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

SMALL

8

03-27

泰甲

素可泰

5-0

2-0

乌隆他尼

2.0

LOSE

3.0

BIG

8

03-19

泰甲

佛统联

1-0

0-0

素可泰

-1.0

-

2.75

SMALL

11

03-12

泰甲

素可泰

2-1

1-0

南邦

0.75

LOSE

2.75

BIG

14

03-06

泰甲

罗勇海军

1-2

1-0

素可泰

-2.25

LOSE

3.25

SMALL

13

02-26

泰甲

素可泰

0-3

0-3

帕府联合

1.25

BEAT

3.0

-

6

02-18

泰甲

孟高肯

3-1

0-0

素可泰

-1.0

BEAT

3.25

BIG

14

02-13

泰甲

素可泰

5-1

2-0

拉廊FC

1.5

LOSE

3.0

BIG

6

02-04

泰甲

清迈

1-2

1-0

素可泰

-

-

-

-

4

01-29

泰甲

素可泰

3-0

2-0

查英特

0.5

LOSE

2.75

BIG

12

01-22

泰甲

南奔战士

1-1

0-0

素可泰

0.25

LOSE

2.5

SMALL

7

01-15

泰甲

素可泰

2-2

1-1

泰拉特

0.25

LOSE

2.5

BIG

10

01-09

泰甲

孔敬FC

1-2

1-0

素可泰

-1.0

LOSE

2.75

BIG

6

12-05

泰甲

MOF海关联

1-4

0-4

素可泰

-0.75

LOSE

2.5

BIG

9

11-28

泰甲

素可泰

2-2

0-1

泰国农业FC

1.0

LOSE

3.25

BIG

13

11-21

泰甲

罗勇

1-2

0-1

素可泰

0.0

LOSE

2.75

BIG

15

11-17

泰甲

素可泰

4-2

2-0

拉吉帕察

1.5

LOSE

2.75

BIG

10

相关赛程